Korak ka čvršćim kvadricepsima

Faza iskoraka uključuje snažnu, ekscentričnu kontrakciju vaših gluteusa, zadnje lože i kvadricepsa, jer kako se vaše telo polako spušta ka podu, cela težina zapravo staje samo na prednju nogu. Noga koja ostaje iza nije značajno uključena, osim za malu podršku i ranvotežu. Kako se vraćate u početnu poziciju (a to je stajanje uspravno sa stopalima u širini ramena), gluteusi, zadnja loža i kvadriceps doživljavaju koncetričnu kontrakciju, ispravljajući vašu prednju nogu. Istovremeno, iste ove mišićne grupe, noge koja je služila samo za podršku, pomažu pri vraćanju vašeg tela u gornju poziciju.

Mi smo koristili bučice kako bismo vežbu učinili efektivnijom, ali ako je vama prvi put, bučice vam nisu neophodne. Pogledajte demonstraciju na sledećem videu: